Inscripcions

Aquests documents s'han d'enviar per email a:
7contra7@campusesport.com

Si un jugador ja ha participat anteriorment al torneig, no cal que torni a enviar el document "Inscripció Jugador Nou"