Normativa general i Reglament - 4e Fase Final 3a:

4e. Fase Final 3a:

4e.1El sorteig s’organitzarà de la següent manera:

- Recipient A: es col·locaran 4 papers amb els noms dels 4 equips que han quedat en sisè lloc i que no s’han classificat per a 2a Categoria.

- Recipient B: es col·locaran 6 papers amb els noms dels 6 equips classificats en setè lloc.  

- Recipient C: es col·locaran 6 papers amb els noms dels 6 equips classificats en vuitè lloc.


4e.2 El quadre de la Fase Final de 3a serà el següent:

4e.3 El sorteig es realitzarà de la següent forma:

a)    A cada equip se li assignarà un número.

b)    Als vuitens de final no es poden enfrontar dos equips que han jugat a un mateix grup. En cas de que la papereta del segon equip sigui del mateix grup que la del seu adversari, aquesta es tornarà a ficar a dintre del recipient i se’n traurà una altra.     

c)    Les paperetes es trauran en el següent ordre:

48 - Es treu del recipient C
33 - Es treu del recipient A
47 - Es treu del recipient C
34 - Es treu del recipient A
46 - Es treu del recipient C
35 - Es treu del recipient A
45 - Es treu del recipient C
36 - Es treu del recipient A
44 - Es treu del recipient C
37 - Es treu del recipient B
43 - Es treu del recipient C
38 - Es treu del recipient B
42 - Es treu del recipient B
39 - Es treu del recipient B
41 - Es treu del recipient B
40 - Es treu del recipient B