Normativa general i Reglament - 4d Fase Final 2a:

4d Fase Final 2a:
4d.1 El sorteig s’organitzarà de la següent manera:

- Recipient A: es col·locaran 2 papers amb els noms dels 2 equips que han quedat en tercer lloc i que no s’han classificat per a 1a Categoria.

- Recipient B: es col·locaran 6 papers amb els noms dels 6 equips classificats en quart lloc.  

- Recipient C: es col·locaran 6 papers amb els noms dels 6 equips classificats en cinquè lloc.

- Recipient D: es col·locaran 2 papers amb els noms dels 2 equips classificats en sisè lloc amb millor Fair Play.


4d.2 El quadre de la Fase Final de 2a serà el següent:4d.3 El sorteig es realitzarà de la següent forma:
a) A cada equip se li assignarà un numero.

b) Als vuitens de final no es poden enfrontar dos equips que han jugat en un mateix grup. En cas de que la papereta del segon equip sigui del mateix grup que la del seu adversari, aquesta es tornarà a ficar dintre del recipient i se’n traurà una altra.

c) Les paperetes es trauran en el següent ordre:

32 - Es treu del recipient D
17 - Es treu del recipient A
31 - Es treu del recipient D
18 - Es treu del recipient A
30 - Es treu del recipient C
19 - Es treu del recipient B
29 - Es treu del recipient C
20 - Es treu del recipient B
28 - Es treu del recipient C
21 - Es treu del recipient B
27 - Es treu del recipient C
22 - Es treu del recipient B
26 - Es treu del recipient C
23 - Es treu del recipient B
25 - Es treu del recipient C
24 - Es treu del recipient B