Normativa general i Reglament - 4c. Fase Final 1a:

4c. Fase Final 1a:

4c.1 Els quadres d’enfrontaments de la Fase Final es decidiran quan acabi la primera fase de cada competició, mitjançant un sorteig públic a les instal·lacions esportives de CampusEsport, en una data a confirmar per l’organització i comunicada sempre als participants amb la suficient antelació.

El sorteig s’organitzarà de la següent manera:

- Recipient A: es col·locaran 6 papers amb els noms dels 6 equips classificats en primer lloc.
- Recipient B: es col·locaran 6 papers amb els noms dels 6 equips classificats en segon lloc.  
- Recipient C: es col·locaran 4 papers amb els noms dels 4 equips classificats en tercer lloc amb millor Fair Play.


4c.2 El quadre de la Fase Final de 1a serà el següent:

4c.3 El sorteig es realitzarà de la següent forma:
a) A cada equip se li assignarà un numero.

b) Als vuitens de final no es poden enfrontar dos equips que han jugat en un mateix grup. En cas de que la papereta del segon equip sigui del mateix grup que la del seu adversari, aquesta es tornarà a ficar dintre del recipient i se’n traurà una altra.

c) Les paperetes es trauran en el següent ordre:

16 - Es treu del recipient C
1 - Es treu del recipient A
15 - Es treu del recipient C
2 - Es treu del recipient A
14 - Es treu del recipient C
3 - Es treu del recipient A
13 - Es treu del recipient C
4 - Es treu del recipient A
12 - Es treu del recipient B
5 - Es treu del recipient A
11 - Es treu del recipient B
6 - Es treu del recipient A
10 - Es treu del recipient B
7 - Es treu del recipient B
9 - Es treu del recipient B
8 - Es treu del recipient B