Normativa general i Reglament - 4a. La classificació:

4a. La classificació:
4a.1 La puntuació dels partits serà la següent:
- Partit guanyat = 3 punts
- Partit empatat = 1 punt
- Partit perdut = 0 punts

4a.2 Les classificacions dels grups durant la primera fase (lliga), es realitzaran tenint en compte els punts següents:
a) Els punts aconseguits durant la competició
b) L’enfrontament directe entre els equips*
c) La major diferència total de gols positiva
d) L’equip més golejador
e) L’equip amb menys targetes

4a.3 *En cas d'empat entre 3 o mes equips la classificació es realitza segons els resultats dels partits entre els equips empatats.

4a.4 La puntuació del Fair Play es realitzarà de la següent forma:
- Una targeta groga = 1 punt
- Dues targetes grogues al mateix partit = 3 punts (expulsió del jugador)
- Targeta vermella directa = 4 punts (expulsió del jugador)

4a.5 Al finalitzar la competició, l’organització es reserva el dret d’admetre als equips que tinguin la puntuació més alta en la classificació corresponent al Fair Play.

4a.6 Cada equip obtindrà una puntuació al final de cada competició en funció de la classificació obtinguda a la lliga i en funció del lloc que ocupi en la classificació final del Fair Play. Aquesta puntuació quedarà reflectida al rànking general de la competició.

4a.7 En cas d’empat dels equips eliminats durant les fases finals:
a) Diferència de gols (a favor - en contra) en la ronda que els han eliminat.
b) Gols a favor en el partit que han estat eliminats.
c) Targetes mostrades en el partit que han estat eliminats.
d) Diferència de gols total (Lliga + Fase Final).
e) Qui ha marcat més gols en tots els partits de la competició (Lliga + Fase Final).
f) En cas d'empat es miraria qui ha rebut menys punts de Fair Play en tots els partits de la competició (Lliga + Fase Final).