Normativa general i Reglament - 4. La competició

4. La competició: (aquesta informació pot variar segons el nombre final d'inscrits)

4.1 Cada lliga està dividida en 6 grups formats per un mínim de 10 i un màxim de 13 equips per grup

4.2 A les Fases Finals de 1a, 2a, 3a i 4a Categoria hi accedeixen els següents equips:

- Fase Final 1a: Els 2 primers classificats de cada grup i els 4 millors tercers segons el Fair Play (consulteu el punt 4a.3).

- Fase Final 2a: Els 2 tercers no classificats per a 1a Categoria, els 6 quarts, els 6 cinquens i els 2 millors sisens segons el Fair Play.

- Fase Final 3a: Els 4 sisens no classificats per a 2a Categoria, els 6 setens i els 6 vuitens.

- Fase Final 4a: Els 6 novens, els 6 desens i els 4 millors onzens segons el Fair Play.