Normativa general i Reglament - 3. Els equips i jugadors

3. Els equips i jugadors:

Per fer qualsevol fitxatge durant la competició cal lliurar una fotocòpia del DNI a la recepció de les instal·lacions, el jugador ha de emplenar i signar un full de jugador nou i també una fitxa nova amb la fotografia aferrada perquè hi posin el segell de CampusEsport i mostrar-la l'àrbitre durant cada partit.

3.0 L’edat mínima per poder participar en aquesta competició és de 16 anys.

3.1 Els equips que inscriguin a jugadors per a obtenir un descompte i que després no participin en la competició seran privats de qualsevol tipus de descompte en competicions posteriors.

3.2 Al tractar-se d’una mateixa competició dividida en grups, solament està permès jugar en un equip en cada lliga. (Atenció punt 3.4)

3.3 Es poden realitzar tots els fitxatges que es vulgui fins la darrera jornada de la primera fase (lliga), i han d'haver jugat almenys un partit d'aquesta primera fase.

3.4 No es poden fer fitxes noves durant els play offs. Sí que es poden fitxar jugadors d’equips que NO s'hagin classificat per als play offs. D’aquesta manera jugadors el·liminats poden continuar jugant. També poden jugar jugadors que hagin format part de la teva plantilla amb anterioritat encara que no hagin jugat cap partit de la competició actual.

3.5 Inscripció mínima de 7 jugadors y màxima de 25. Una vegada arribat a aquest límit, si es desitja inscriure a nous participants haurien de donar-se de baixa els jugadors necessaris per a no superar el límit de 25 membres d'un mateix equip. No poden donar-se de baixa jugadors que hagin jugat qualque partit al torneig actual.

3.6 Tots els jugadors estan obligats a acreditar la seva identitat a l'arbitre o al personal de l’organització quan aquests ho requereixin.

3.7 Excepcionalment i en cas que el capità no presenti les fitxes, es permet presentar el DNI, NIE, passaport o un altre document oficial que acrediti la identitat dels jugadors INSCRITS.

3.8 Totes les fitxes que es lliuren a l’àrbitre han de dur el segell de CampusEsport a la fotografia, en cas contrari, es considerarà alineació indeguda i es donarà el partit per perdut a l’equip infractor per 3 gols a 0.