Normativa general i Reglament - 11. Comissió disciplinària:

11. Comissió disciplinària:

1. La Comissió Disciplinària actuarà sempre que un jugador sigui expulsat del terreny de joc o a l’acta es reflecteixi alguna actuació que l’àrbitre consideri oportú anotar.

2. La feina de la Comissió Disciplinària és analitzar les faltes realitzades per els jugadors i sancionar-les d’acord amb el reglament de la competició. Les resolucions que dictamini aquesta comissió seran publicades al tauló informatiu i a la pàgina web.

3. Si un equip no està d’acord amb la sanció imposada sobre algun jugador podrà realitzar un recurs d’apel·lació. Tindrà un termini de 48 hores per a realitzar-lo a partir de la data de la imposició de la sanció. La sanció continuarà sent vigent fins que la Comissió Disciplinària torni a dictaminar una sentència després d’haver estudiat el recurs presentat. Aquesta sentencia no es podrà tornar a recórrer.

4. És responsabilitat del capità de l’equip assabentar-se de les sancions que tenen els jugadors de seu equip.