Normativa general i Reglament - 10. Àrbitres:

10. Àrbitres:

1. L'àrbitre és l'autoritat única i inapel·lable, en l'ordre tècnic, per a dirigir els partits.

2. Les seves facultats comencen en el moment d'entrar en el recinte esportiu i no acaben fins que fa lliurament de l'acta a l'organització, conservant-les, per tant, durant els descansos, interrupcions i suspensions encara que el baló no es trobi en el camp.

3. Tots els participants de la competició han d'acatar les seves decisions i estan obligats, sota la seva responsabilitat, a donar-li suport i protegir-li en tot moment per a garantir la independència de la seva actuació i el respecte a l'exercici de la seva funció, així com la seva integritat personal.

4. Haurà d'amonestar, desqualificar o expulsar, segons la importància de la falta, a tot jugador amb una conducta incorrecta o que procedeixi de manera inconvenient, així com a entrenadors, delegats i altres persones reglamentàriament afectades.

5. Redactarà l’acta de forma fidel, clara i objectiva, així com els informes que estimi oportuns.

6. Quan ho aconsellin les circumstàncies especials, els àrbitre podran formular, separadament de l'acta, informes complementaris que considerin oportuns.