Normativa general i Reglament - 7. Sancions:

7. Sancions:

MOLT IMPORTANT:
L'organització del campionat, amb l'objectiu d'assolir una competició basada en el joc net i l'esportivitat, imposarà dures sancions a tots aquells jugadors i/o equips que alterin el bon funcionament de la mateixa.

1. Es podrà sancionar a un jugador o equip participant amb l’expulsió definitiva quan aquest jugador o equip es vegi implicat en actes violents, baralles o qualsevol altre tipus d’agressió.

2. Qualsevol agressió per part d'un jugador cap a un contrari o cap al col·lectiu arbitral donarà lloc a la seva expulsió de la competició de manera immediata i sense dret a reclamació.

3. Quan l'agressió es produeixi de forma col·lectiva i el tumult no permeti identificar als agressors, l'EQUIP serà EXPULSAT de la competició de forma immediata i sense dret a reclamació.

4. En cap cas es consideraran vàlids arguments que justifiquin agressions comeses per jugadors i/o equips encara que siguin degudes a provocacions. La resposta a una agressió mitjançant altra agressió serà igualment sancionada.

5. Aquell jugador que es dirigeixi a l'àrbitre o a un contrari amb expressions ofensives o de menyspreu abans, durant o després d'un partit serà sancionat.

6. Si un àrbitre fos agredit per un equip o jugador, automàticament serà suspès el partit i es donarà un resultat en contra de 3-0 al mateix, a més de les sancions que la Comissió Disciplinària estimi oportunes.

7. L'actitud violenta i/o agressiva d'un equip o jugador podrà ser sancionada sense arribar a concretar-se en una falta. Provocar la animositat del públic o de l'equip contrari serà motiu de sanció.

8. El personal de l’organització queda plenament facultat per a reflectir comportaments d'aquesta índole en els informes remesos a l'organització. Aquests informes permetran actuar d'ofici i sancionar en conseqüència.

9. Els equips que incompleixin reiteradament la reglamentació, siguin reincidents en faltes greus o molt greus, en altercats, rebel·lia, mal comportament generalitzat dels seus components, etc., seran expulsats de la competició sense dret a reclamació.

10. L'organització del campionat prohibirà la participació en futures edicions a jugadors o equips expulsats. Es crearà una base de dades d'equips o jugadors no acceptats.

11. Les sancions s’exposaran a la web www.7contra7.com .

12. Durant la primera fase (Lliga), cada tres targetes grogues hi ha un partit de sanció obligatori.
Als play-offs comença un nou cicle on es produirà el partit de sanció cada dues targetes grogues.

13. Una targeta vermella directa és, inicialment, un partit de sanció obligatori.

14. Una expulsió per doble targeta groga suposa un partit de sanció obligatori.

15. Els jugadors expulsats no podran ser substituïts per altres.

16. Les sancions es mantenen d’una competició a la següent.

17. Sancions en cas d'agressió grupal:
Quan dos o més jugadors d’un mateix equip es vegin involucrats en casos d'agressió, l’equip podrà ser sancionat en el seu conjunt. Les penes previstes per a aquests casos contemplaran inhabilitacions a cada jugador i/o inhabilitacions al planter complet, i/o descompte de punts, i/o expulsió del campionat a jugadors puntualment, i/o expulsió del campionat a l’equip complet.

18. Sancions en cas de tumult generalitzat:
En cas de tumult general abans, durant o després d’un partit, quedarà a criteri de la Comissió de Disciplina aplicar les sancions que consideri corresponents. Es deixa constància que el partit quedarà suspès en el moment que l'àrbitre així ho disposi. En cas de no haver-se complert el temps reglamentari, aquest no podrà ser conclòs en altra oportunitat.

19. Jugadors sancionats i/o expulsats:
No podran romandre dintre del terreny de joc (gespa).
En cas d'acudir a les instal·lacions esportives durant les jornades següents hauran de situar-se fora del terreny de joc.
En cas contrari el partit podrà donar-se per finalitzat o no començar.