Normativa general i Reglament - 6. Faltes i infraccions:

6. Faltes i infraccions:
6.1 Llançament lliure directe:
1. Tir directe, per mitjà del qual podrà ser marcat gol directament.

2. Quan s'assenyali una falta l'àrbitre ordenarà amb el xiulet l'execució del mateix sempre que el beneficiari demani passos per a distanciar la barrera. En cas contrari, el joc es podrà reprendre sense necessitat d'assenyalar-lo l'àrbitre.

3. En els tirs lliures cap jugador contrari haurà d'estar a menys de SIS METRES del baló (set passos normals).

4. Si un jugador de l'equip contrari no respectés aquesta distància abans de ser realitzat el servei d'aquesta falta, els àrbitres hauran de retardar l'execució d'aquesta falta fins que sigui observada la regla. Aquesta infracció permet als àrbitres advertir al jugador, amonestar-lo i en la reincidència fins i tot desqualificar-lo definitivament del partit.

5. El baló únicament serà considerat en joc després de recórrer una distància igual a la seva circumferència.

6. El baló haurà d'estar immòbil quan el tir sigui executat i el jugador encarregat no podrà anticipar-se al mateix fins que el baló sigui tocat per altre jugador.

7. En cas de ser concedit un tir lliure a l'equip defensor dintre de l'àrea de porteria, el porter no podrà rebre el baló amb les mans, sent aquest llançat directament més enllà de l'àrea.

8. Si el jugador encarregat de l'execució d'un tir lliure toca el baló per segona vegada abans que un altre ho faci, el seu equip serà castigat amb la pèrdua de la seva possessió.

9. El jugador que cometi intencionadament una de les següents infraccions (relacionades amb faltes de contacte amb el contrari) serà castigat amb un LLANÇAMENT LLIURE DIRECTE, concedit a l'equip contrari, en el lloc on s'hagi comès la infracció:

a. Copejar o intentar copejar amb el peu al contrari.
b. Fer una traveta, això és, derrocar o intentar fer-lo usant les cames.
c. Saltar o llançar-se sobre el contrari.
d. Carregar per darrere al contrari.
e. Carregar de manera violenta o perillosa.
f. Pegar o intentar fer-ho.
g. Escopir al contrari.
h. Agafar amb la mà al contrari o impedir-li l'acció amb qualsevol part del braç.
i. Empènyer al contrari amb auxili de les mans o braços.
j. Travar amb les dues cames al contrari.
k. El jugador agafa o desvia el baló intencionadament amb la mà o el braç.

6.2 Llançament lliure indirecte:
El jugador que realitzi intencionadament una de les següents infraccions serà castigat amb LLANÇAMENT LLIURE INDIRECTE, concedit a l'equip contrari en el lloc on va ser comesa la infracció:
a. Jugar d'una forma estimada perillosa per l'àrbitre, per exemple, intentar donar una puntada al baló quan és en possessió del porter, aixecar el peu a l'altura del pit, etc.

b. Carregar amb l’espatlla, quan el baló no està a distància del joc dels jugadors interessats i aquests no intentaven intervenir-hi.

c. Sense jugar el baló, obstruir deliberadament a un adversari, és a dir, córrer entre aquest i el baló o interposar-se de manera que constitueixi un obstacle per al contrari.

d. Carregar contra el porter, donat que aquest:
- estigui fora de l'àrea
- obstrueixi a un adversari
- estigui fora de l'àrea de meta

e. Tocar el baló sent l'executor d'un llançament de banda, corner o porteria, abans que altre jugador ho faci.

f. Confondre al contrari usant tàctiques antiesportives.

g. Situar-se en posició de fora de joc (apartat 4h.19).

h. Sent porter, i dintre de la seva àrea:
- Després d'haver posat el baló en joc, tornar-lo a tocar amb les mans abans que un jugador de l'equip contrari el toqui o el jugui fora de l'àrea de penal.

- Des del moment que controla el baló amb les seves mans, demorar-se més de 6 segons, retenint-lo, botant-lo en el sòl o llançant-lo a l'aire i tornant a atrapar-lo sense posar-lo en joc.

- Tornar tocar-lo amb les mans abans que un jugador del seu equip el toqui o el jugui fora de l'àrea de penal o un jugador de l'equip contrari el toqui o el jugui dintre o fora de l'àrea de penal.

- Utilitzar una tàctica que, en opinió de l'àrbitre, solament dugui a alentir el joc i per tant, fa perdre temps, donant un desavantatge deslleial al seu equip.

6.3 Faltes de disciplina:
Seran considerades faltes de disciplina, les següents accions:

a. Un jugador s'incorpora al seu equip després de començat el partit sense presentar-se a l'àrbitre ni rebre ordre per a fer-ho.

b. Infringir de forma persistent les regles de joc.

c. Demostrar amb paraules o actes la seva no conformitat amb les decisions de l'àrbitre.

d. Ser culpat de conducta indisciplinada.

e. Canviar el seu nombre de dorsal sense avisar a l'àrbitre.

f. Dirigir-se al públic o a l'àrbitre per a reclamar o discutir.

g. Dirigir-se al públic, àrbitre o adversari amb un llenguatge injuriós.

h. Replicar amb gestos o paraules qualsevol agressió soferta.