Normativa general i Reglament - 5. Ús i normativa de les instal·lacions:


5. Ús i normativa de les instal·lacions:

5.1 No es permetrà la presència de cans o altres animals dins les instal·lacions esportives, a no ser que es tracti de cans pigalls (ca guia).

5.2 No es permetrà dins el terreny de joc fumar, menjar o dur begudes alcohòliques. Serà responsabilitat de cada equip deixar neta la zona de suplents després de cada partit.

5.3 Qualsevol desperfecte ocasionat en les instal·lacions de la competició serà responsabilitat de la persona causant amb caràcter general.

5.4 No es permetrà el consum de substàncies estupefaents. Serà responsabilitat de cada equip evitar aquests fets. En cas de ser eliminat per aquest motiu es perd el dret a rebre qualsevol tipus de premi o part proporcional dels doblers de la inscripció.

5.5 CampusEsport es reserva el dret d'admissió i el dret d'excloure de la competició a qualsevol equip que infringeixi o alteri greument el desenvolupament de la mateixa.