Normativa general i Reglament - 4k. Els partits:

4k. Els partits:

4k.1 Els partits tindran una durada de 50 minuts i es dividiran en dues parts de 25 minuts.

A les Fase Finals, a partir de vuitens de final i fins a les semifinals, el partit es realitzarà a KO directe. Si algun partit acaba empatat cada equip llançarà 3 penals. Si així i tot segueixen empatats, llançaran penals els jugadors que abans no ho havien fet, d’un en un fins que es desfaci l’empat del marcador. Si es llancen 7 penals i segueix l’empat, se segueixen llançant penals d’un en un, però els jugadors repeteixen llançament.

A les finals i els partits per la tercera i quarta plaça, en cas d’empat es jugarà una pròrroga de 15 minuts amb gol d’or. Abans de començar aquest pròrroga l’àrbitre realitzarà un sorteig on els capitans podran elegir camp o pilota. Després d’aquest temps i en cas de que l’empat continuï es procedirà al llançament dels penals reglamentaris.

4k.2 Entre cada part hi haurà un breu descans pel canvi de camp, en el qual es pot produir si es considera necessari, la revisió de fitxes per part de l'àrbitre o l’organització.

4k.3 Cada equip pot demanar un temps mort d’un minut a cada part. Els darrers cinc minuts de cada part no es pot demanar aquest minut de temps mort. Aquest temps mort l’haurà de demanar el capità a l’àrbitre, i aquest el farà en el moment en què la pilota no estigui en joc.

4k.4 Els jugadors han de presentar-se a jugar amb puntualitat. Tindran una tolerància de cinc minuts de cortesia de l'hora d'inici prevista en el calendari, no a partir de l'hora que acaba el partit anterior. L’equip que no compleixi amb els horaris serà amonestat i cada tres amonestacions perdrà tres punts.

4k.5 S'ESPERARÀ 10 MINUTS ALS EQUIPS. Si després d'aquest temps no es presentés algun equip amb el mínim de 5 jugadors perdrà automàticament amb el resultat de (3–0), tret que l'equip beneficiat amb aquest resultat vulgui jugar el que resta de partit, modificant-se la duració de les dues parts segons el temps disponible per a que comenci el següent partit. Aquestes dues parts seran de igual duració i es jugarà sempre que els 2 equips com a mínim tinguin 5 jugadors per equip. En aquest cas es posarà el resultat obtingut al final dels minuts jugats quedant totalment anul·lat el resultat anterior de 3- 0.

4k.6 Si un equip provoca la finalització d’un partit abans del temps reglamentari, el resultat final serà de 3 a 0 en contra, o el resultat que hi hagués en el moment de la suspensió en cas que fos superior.

4k.7 Si un equip és expulsat de la competició, es mantindran els resultats aconseguits pels seus rivals en l’enfrontament directe sempre que s’hagin disputat al menys 5 jornades. Els equips que no hagin disputat el seu partit amb l’equip exclòs hauran guanyat el partir per 3 gols a 0. Si no s’han disputat 5 jornades, s’anul·laran tots els resultats dels partits realitzats per l’equip.

4k.8 Als equips expulsats no se’ls tornarà els doblers de la inscripció.

4k.9 Si un equip és eliminat per sanció durant la disputa d’una fase final perd el dret a rebre qualsevol tipus de premi o part proporcional dels doblers de la inscripció.

4k.10 En el terreny de joc solament podran romandre els jugadors suplents i un màxim de dues persones responsables per equip, que deuran estar identificades en l'acta del partit. L'àrbitre podrà detenir i si escau suspendre el partit si alguna o algunes persones alienes als equips es neguessin a identificar-se o a abandonar el camp.

4k.11 Les faltes poden ser directes o indirectes, segons la falta que s’hagi realitzat. (Consultar l’apartat “5. Faltes i infraccions”)

 

4k12. Servei inicial:

1. L'elecció del mig camp o servei inicial serà decidit a l’inici del partit per mitjà d'un sorteig efectuat per l'àrbitre. L'equip vencedor del sorteig escollirà una de les dues opcions.

2. Donada la senyal per l'àrbitre, el joc serà iniciat per un dels jugadors que posarà en moviment el baló amb els peus, estant ell mateix immòbil en el centre del terreny de joc. Cada equip haurà d'estar en el seu propi camp i cap dels jugadors de l'equip contrari podrà aproximar-se a menys de 6 metres del baló fins que el mateix recorri una distància igual a la seva circumferència.

3. IMPORTANT: El jugador que executi el servei inicial podrà:
- Llançar directament a porta, sense que cap altre jugador toqui el baló.
- Llançar o tocar el baló a un altre company.

4. Després d'aconseguir un gol, el partit serà reiniciat de manera idèntica a la inicial per un jugador de l'equip contrari al que va aconseguir marcar.

5. Després del descans reglamentari, els equips canviaran de costat en el terreny de joc i el baló serà posat en joc per un jugador de l'equip contrari al que va originar el servei inicial.

6. Després de qualsevol interrupció per motius no prevists en aquest reglament i des de que, immediatament abans de la suspensió el baló no hagi traspassat els límits de les bandes laterals o de fons, l'àrbitre al reiniciar el joc ho farà mitjançant servei neutral en el lloc on es trobava el baló, excepte quan el baló es trobés en l'interior de l'àrea de penal. En aquest cas el "bot neutral" haurà de ser executat sobre la línia d'àrea, en el punt d'aquesta línia més proper al lloc on es trobava elbaló quan el joc va ser detingut. No serà considerat en joc, fins que toqui el sòl. Cap jugador podrà anticipar-se al baló abans que el mateix toqui el sòl. Si aquesta disposició no es complís, l'àrbitre repetirà el servei, així com quan traspassi la línia de meta o de banda sense que hagi estat tocat el baló per cap jugador. Si hagués reiteració, es xiularia falta a l'infractor.

7. Si en el moment de ser executat un servei neutral un jugador comet qualsevol infracció abans que el baló toqui el sòl, haurà de ser sancionat d'acord amb la seva naturalesa, repetint-se novament el servei neutral.

4k.13 Baló en joc o fora de joc:
1. El baló estarà en fora de joc:
a. Quan travessi enterament, sigui per baix o per alt, les bandes laterals o de fons.
b. Quan el partit fos interromput per l'àrbitre.

2. El baló estarà en joc en totes les ocasions des del començament del partit i fins al seu final, inclusivament si rebota en un dels travessers de la porteria, toca a l'àrbitre, o no s'adopti una decisió a causa de una suposada infracció a les regles de joc.

3. A aquests efectes, les línies pertanyen a les zones que delimiten. Com a conseqüència, les línies de banda i meta forma part del terreny de joc.

4k.14 El gol:
1. Serà vàlid el gol quan el baló passi completament sobre la línia de fons entre els pals de la porteria i sota el travesser.

2. Serà nul el gol originat des d'un llançament lateral, tret que el baló en la seva trajectòria toqui o sigui tocat per altre jugador, fins i tot del mateix equip.

3. És vàlid el gol de "servei de porteria" amb el peu, que entri en la porteria contraria sense haver tocat a cap jugador.

4. És vàlid el gol directe de servei de mig camp quan s'inicia o es reanuda el joc, que entri en la porteria contraria sense haver tocat a cap jugador.


4k.15 El fora de joc:
Un jugador està en posició de fora de joc si trobant-se dintre de la zona de 12 metres de l'equip adversari, està més a prop de la línia de meta que el baló, tret que no estigui més a prop de la línia de meta contrària que dos dels seus adversaris, almenys.

Un jugador solament serà declarat en fora de joc i sancionat per estar en posició de fora de joc si, en el moment que el baló toca o és tocat per un company, ell està, segons l'àrbitre:
a. interferint el joc o a un contrari, o;
b. tractant de treure avantatge d'aquesta posició.

Un jugador no serà declarat en fora de joc per l'àrbitre:
a. simplement per trobar-se en una posició de fora de joc o;
b. si rep la pilota directament d'un servei de meta, córner o banda.

Si un jugador és declarat en fora de joc, l'àrbitre haurà d'atorgar un tir lliure indirecte que serà llançat per un jugador de l'equip contrari des del lloc on es va cometre la falta.

4k.16 El penal:
1. Un penal podrà ser concedit, qualsevol que sigui la posició del baló en el moment de cometre's la falta, si aquesta va tenir lloc dintre de l'àrea de penal i sempre que el baló estigués en joc.

2. Un penal és un tir lliure directe des del punt

nyalat en el terreny de joc. En aquest moment tots els jugadors, excepte el porter i l'encarregat de realitzar-lo, hauran d'estar darrere de la línia frontal de l'àrea, almenys a sis metres del punt de penal, formant un passadís perquè pugui arribar sense dificultats al contacte del baló.

3. El porter haurà de romandre sobre la seva línia de fons entre els pals de la porteria, fins que el tir sigui executat.

4. El jugador encarregat haurà de xutar el baló cap a davant i no li serà permès tocar el mateix per segona vegada abans que un altre jugador ho faci.

5. El baló està en joc una vegada xutat, després d'haver recorregut una distància igual a la seva circumferència.

4k.17 Servei de meta:
1. Quan el baló travessa completament la línia de fons haurà de ser retornat al joc més enllà de l'àrea de porteria, des de qualsevol punt de l’àrea de meta. En cas contrari, haurà de repetir-se el llançament, i si existeix reincidència es xiularà lliure directe des d'on es va cometre la falta.

2. Una vegada s'hagi efectuat el tir de porteria, el jugador que ho executa no pot tornar a tocar-lo abans que el baló hagi estat jugat o tocat per altre jugador.

3. Els jugadors de l'equip contrari hauran de romandre fora de l'àrea de porteria, fins que sigui executat el tir.

4. És vàlid el gol de "servei de porteria" amb el peu, que entri en la porteria contraria sense haver tocat a cap jugador.

5. El llançament de porter amb la mà que no traspassi el baló la seva pròpia àrea de porteria no col·locarà en impediment al contrari que intercepti la jugada. Tindrà així l'atacant condició legal per a prosseguir la jugada i aconseguir gol.

4k.18 Servei de banda i corner:
1. Quan el baló traspassa enterament la línia de fons, després d'haver estat tocat o jugat per l'equip defensor, es produeix el corner. En aquest moment la seva tornada al terreny de joc es farà amb qualsevol dels dos peus.

2. De llançament de corner serà vàlid el gol directe.

3. Si el servei de corner no ha estat executat des del lloc correcte, s'ordenarà repetir-lo.

4. El servei de banda es realitzarà sempre amb les dues mans, per darrere del cap i sense aixecar els peus.

5. De servei de banda no podrà ser aconseguit gol directament, sense que el baló, en la seva trajectòria, hagi estat tocat o jugat per altre jugador.