Normativa general i Reglament - 4h. Equipament dels jugadors:

4h. Equipament dels jugadors:
4h.1 Equipament obligatòria (com a mínim samarretes del mateix color i numerades).

4h.2 El porter utilitzarà un equipament de color diferent a la dels jugadors de camp.

4h.3 Es recomana la utilització de botes de futbol multitacs, prohibint-se la utilització de tacs d'alumini o altres metalls. La utilització de botes amb tacs molt llargs augmenta les probabilitats de lesió en un camp de futbol d'herba artificial.

4h.4 Els jugadors no podran jugar amb roba que no sigui esportiva (sabates, jeans, camises, etc.) ni amb tacs d’alumini. Si podran fer-lo amb pantalons llargs (esportius).

4h.5 No podran jugar aquells jugadors que tinguin guix, ulleres de vidre, aparells que puguin danyar o danyar-se a si mateixos ni podran fer-lo aquells jugadors que per qualsevol causa tinguin una hemorràgia. En aquest cas el jugador haurà de sortir del camp i ser assistit segons correspongui. Una vegada controlada l'hemorràgia podrà tornar al camp de joc.

4h.6 Si els equips coincideixen en el color de samarreta, l’àrbitre sortejarà a quin equip li toca posar-se uns pitrals numerats cedits per l’organització, només pel partit que s’ha de disputar.

4h.7 Si un jugador no presentés les condicions mínimes necessàries en quant a equipament serà advertit per l’àrbitre, i no podrà jugar fins que no corregeixi aquest fet.