Normativa general i Reglament - 4f Fase Final 4a:

4f Fase Final 4a:

 

4f.1 El sorteig s’organitzarà de la següent manera:

- Recipient A: es col·locaran 6 papers amb els noms dels 6 equips que han quedat en novè lloc.

- Recipient B: es col·locaran 6 papers amb els noms dels 6 equips classificats en desè lloc.  

- Recipient C: es col·locaran 4 papers amb els noms dels 4 equips classificats en onzè lloc amb millor Fair Play.

4f.2 El quadre de la Fase Final de 4a serà el següent:

4f.3 El sorteig es realitzarà de la següent forma:

a) A cada equip se li assignarà un número.

b) Als vuitens de final no es poden enfrontar dos equips que han jugat a un mateix grup. En cas de que la papereta del segon equip sigui del mateix grup que la del seu adversari, aquesta es tornarà a ficar a dintre del recipient i se’n traurà una altra.     

c) Les paperetes es trauran en el següent ordre:

64 - Es treu del recipient C.
49 - Es treu del recipient A.
63 - Es treu del recipient C.
50 - Es treu del recipient A.
62 - Es treu del recipient C.
51 - Es treu del recipient A.
61 - Es treu del recipient C.
52 - Es treu del recipient A.
60 - Es treu del recipient B.
53 - Es treu del recipient A.
59 - Es treu del recipient B.
54 - Es treu del recipient A.
58 - Es treu del recipient B.
55 - Es treu del recipient B.
57 - Es treu del recipient B.
56 - Es treu del recipient B.