Normativa general i Reglament - 1. Introducció i presentació:

1. Introducció i presentació:

ÉS RESPONSABILITAT DEL CAPITÀ DE CADA EQUIP CONÈIXER EL REGLAMENT DE LA
COMPETICIÓ I FER QUE ELS JUGADORS DEL SEU EQUIP TAMBÉ EL CONEGUIN.


1.1 Aquesta normativa serà aplicada pels àrbitres de forma irrevocable, inicialment. Si algun jugador o directiu no està d’acord amb la decisió presa per l’àrbitre, pot fer un recurs a la Comissió Disciplinària. La decisió que prengui la Comissió Disciplinària serà irrevocable i definitiva.

1.2 Set Contra Set és un Circuit de Futbol-7 creat amb la idea d’oferir als amants del futbol l’opció de disputar competicions al llarg de tot l’any i gaudir de la pràctica esportiva en un ambient de competició i cordialitat entre tots els participants.

1.3 Està format per tres competicions que es disputaran al llarg de tot l’any:
- Lliga Tardor
- Lliga Primavera
- Lliga Estiu

1.4 Set Contra Set és una competició en la que el Fair Play és part fonamental.

1.5 Per a punts no contemplats en aquesta Normativa, l'entitat organitzadora podrà remetre's al contingut del reglament de futbol-7 de la Real Federación Española de Futbol.